www.tremadog.org.uk - the website of Tremadog
english

ADREF

EIN PROSIECTAU

GWYBODAETH HANESYDDOL

BUSNESAU

Gwefan Newydd i CCT
21 Chwefror 2006
Gwefan Newydd Cyfeillion Cadw Tremadog yn awr yn fyw
Prosiect Eglwys y Santes Fair
20 Medi 2005
CCT yn derbyn y golau gwyrdd gan yr HLF i ddechrau'r gwaith o drwsio a thrawsnewid Eglwys y Santes Fair, Tremadog
Eglwys y Santes Fair - Costau a Nawdd
10 Chwefror 2004
Gwybodaeth newydd ynglyn â chostau a nawdd y brosiect i drwsio Hen Eglwys y Santes Fair


MWY O NEWYDDION >>>

Croeso

Sefydlwyd Tremadog, sydd yn enghraifft hardd arbennig o Dref Gynlluniedig ger Porthmadog (yng Ngogledd Cymru), gan William Alexander Madocks, a brynodd y tir ym 1798. Cwblhawyd canol hanesyddol y dre erbyn 1811, ac yn wir nid yw rhan yma o'r dref wedi newid yn sylweddol hyd at heddiw.

Elusen cofrestredig yw Cyfeillion Cadw Tremadog, gyda phob elw yn mynd tuag at cadw ac atgyweirio adeiladau hanesyddol Tremadog. Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol yw Cyfeillion Cadw Tremadog, a sefydlwyd ym 1991 i amddiffyn a chadw etifeddiaeth bensaernïol, hanesyddol a strwythurol Tremadog.

Ein prosiect presennol yw trwsio Eglwys y Santes Fair yn Nhremadog.


Gwaith allanol

Gwaith allanol


5 Medi 2005

Ym mis Medi 2005, dechreuwyd y gwaith o drwsio ac addasu yr hen eglwys gan yr ymghymerwyr Chester Masonry Construction Ltd.


MWY O DDATBLYGIADAU AR Y BROSIECT >>>

BUSNESAU ERTHYGLIEDIG

Browsers' Bookshop

Excellent selection of books, maps, stationery and greetings cards


Rheilffordd Ucheldir Cymru

Rheilffordd bychain gyda siop a chaffi ym Mhorthmadog


Harbourside Holiday Flats

Two-bedroom self contained apartments in a quiet harbourside location
MWY O FUSNESAU >>>

Hawlfraint gop‹o © Cyfeillion Cadw Tremadog